หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 062 โรงเรียนธรรมจักรวิทยา 12 12 12
2 046 โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา 21 21 21
3 053 โรงเรียนพระบรมธาตุไชยาวิทยา 4 4 4
4 088 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตโปทาราม 0 0 0
5 045 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน 2 2 2
6 061 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว 26 26 26
7 069 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม 6 6 6
8 047 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง 27 27 27
9 074 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลาราม 6 6 6
10 064 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดเมืองยะลา 6 6 6
11 048 โรงเรียนพระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ 23 23 23
12 051 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ 11 11 11
13 056 โรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย 23 23 23
14 057 โรงเรียนพุทธวิทยา 27 27 27
15 059 โรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา 14 14 14
16 050 โรงเรียนวัดแก้วโกรวาราม 7 7 7
17 063 โรงเรียนสิทธิธรรม 25 25 25
18 060 โรงเรียนหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา 12 12 12
19 078 โรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม 14 14 14
20 052 โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม 3 3 3
รวม 269 269 269
538

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2
เลขที่ 572 วัดสระเรียง ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-805342, โทรสาร 075-805342, เว็บไซต์ : www.debsecond.org และ http://www.debsecond.net
Copyright © 2012-2014 All right reserved.