หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว 26 0 0% 1 5.26% 3 15.79% 15 78.95% 19
2 โรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา 14 0 0% 1 8.33% 3 25% 8 66.67% 12
3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง 27 0 0% 1 6.67% 2 13.33% 12 80% 15
4 โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา 21 0 0% 1 7.69% 1 7.69% 11 84.62% 13
5 โรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย 23 0 0% 0 0% 2 11.11% 16 88.89% 18
6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม 6 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
7 โรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม 14 0 0% 0 0% 1 12.5% 7 87.5% 8
8 โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
9 โรงเรียนพระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ 23 0 0% 0 0% 0 0% 17 100% 17
10 โรงเรียนพุทธวิทยา 27 0 0% 0 0% 0 0% 17 100% 17
11 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ 11 0 0% 0 0% 0 0% 8 100% 8
12 โรงเรียนหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา 12 0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 7
13 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลาราม 6 0 0% 0 0% 0 0% 5 100% 5
14 โรงเรียนพระบรมธาตุไชยาวิทยา 4 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
15 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดเมืองยะลา 6 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
16 โรงเรียนสิทธิธรรม 25 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
17 โรงเรียนธรรมจักรวิทยา 12 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2
เลขที่ 572 วัดสระเรียง ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-805342, โทรสาร 075-805342, เว็บไซต์ : www.debsecond.org และ http://www.debsecond.net
Copyright © 2012-2014 All right reserved.